หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน ข้อมูลรายวิชา ลงทะเบียน ผู้พัฒนา ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ข้อมูลผู้พัฒนาบทเรียน

 

นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ

โทรศัพท์ : 0861935011

E-Mail : jindaporn@gmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

โรงเรียนพร้าววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34