หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน ข้อมูลรายวิชา ลงทะเบียน ผู้พัฒนา ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เลือกเนื้อหาบทเรียน
 

เรื่องที่ 1

"การออกแบบผลิตภัณฑ์"

เรื่องที่ 2

"เริ่มต้นใช้งาน Google SketchUp"

เรื่องที่ 3

"ส่วนประกอบของโมเดล"

เรื่องที่ 4

"เครื่องมือ Drawing"

เรื่องที่ 5

"การใช้เครื่องมือปรับแต่งโมเดล"

เรื่องที่ 6

"การสร้างและออกแบบชิ้นงาน"